Hållbara arbetsplatser för ett livslångt arbetsliv

Om oss

Som vi ser det så drivs och utvecklas organisationer av personalen. Genom att låta personalfrågor ta plats skapas alltså potentialen för en livskraftig och blomstrande verksamhet.

Vilka är People First Consulting?

Vi är HR-konsulter som med nyfikenhet, hjärta och energi lyfter det som vi tar oss an.

Vår kompetens inom HR, ledarskap, organisationsutveckling och rekrytering gör oss till en långsiktig följeslagare kring det löpande HR-arbetet. Det gör oss också till en trygg partner i faser när verksamheten behöver växla spår, dra ner eller expandera snabbt.

Anlita en HR-konsult

En HR-konsult sätter sig snabbt in i er verksamhet med syfte att bli ett gediget stöd i era personal- och organisationsfrågor. Oss har ni till hands vid såväl kortare som längre vakanser, vid arbetstoppar eller vid tillfälliga projekt. Vad er verksamhet än behöver så är vi det nära stödet längs vägen mot goda resultat.

Traditionella utmaningar

Upplev fördelarna med att anlita oss som er HR-avdelning

  • VD eller lönespecialist tar på sig ”HR-hatten” men saknar tid eller kunskap för en bra insats
  • Personalärenden hanteras inte väl eller i god tid och därför eskalerar
  • Inte behov av HR-kompetens på heltid men har svårt att hitta den på deltid

Kundcase

På grund av arbetstoppar hjälpte vi vår kund med en Interim HR och rekryteringskonsult på 80 % under åtta månader.

”People First Consulting har varit ett effektivt och jättebra stöd till chefer i rekryteringsprocesser från start till mål. De har också bidragit genom att dela med sig av tidigare kunskaper för att utveckla kommunens rekryteringsprocess och kompetensförsörjningsenhetens arbete. En farhåga som fanns då vi beslutade att ta in extern hjälp var att chefer i verksamheten skulle märka vilka som var ordinarie personal och konsulter hos oss. Men med People First Consultings tidigare erfarenhet och då de arbetat enligt våra processer och rutiner så har detta gått utmärkt! Vi är väldigt glada för det och den hjälp som vi fått!”

Kontakta oss

När människor mår bra, mår företag bra

Vill ni ha hjälp med helheten eller en del? Vi stöttar er med det ert organisation behöver.