Ändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS 1982:80)

LAS fick en uppdatering den 1 oktober 2022. Läs här om nyheterna så att ni som arbetsgivare kan fortsätta hålla er på rätt sida om lagen, till skydd för de anställda. I förlängningen skyddar ni ju också verksamheten mot dyra och tidsödande tvister. Här är ändringarna i korthet: Prövning av grund för uppsägning Allmän visstidsanställning […]