Mår din medarbetare dåligt?

När din medarbetare inte mår bra behöver du som chef och arbetsgivare agera. Så tidigt som möjligt.  Som arbetsgivare har du ett rehabiliteringsansvar och du är ansvarig för de anställdas arbetslivsinriktade rehabilitering. Rehabiliteringen syftar till att din medarbetare ska behålla eller återfå full arbetsförmåga. Arbetsgivaren har alltså ett stort ansvar, men din medarbetare har också […]