Vi stöttar OrboTech-Gruppen med HR-konsult på deltid

Varför såg ni behovet av HR-stöd?Vår organisation har vuxit på kort tid och vi kände då behovet av en tydligare struktur på HR-arbetet. Vi har haft utmaningar i att det är svårt att ha kännedom och kunskap i de lagkrav som ställs på oss och vill vi göra det bästa i att vara en attraktiv […]