Vi stöttar OrboTech-Gruppen med HR-konsult på deltid

Varför såg ni behovet av HR-stöd?
Vår organisation har vuxit på kort tid och vi kände då behovet av en tydligare struktur på HR-arbetet. Vi har haft utmaningar i att det är svårt att ha kännedom och kunskap i de lagkrav som ställs på oss och vill vi göra det bästa i att vara en attraktiv arbetsgivare. Det skapade komplexitet och krävde professionell vägledning.

Varför valde ni People First Consulting?
Valet av People First Consulting grundades på den positiva känsla vi fick från början. Vi insåg att det var dags att införa extern kompetens och kände oss trygga med att testa detta med en konsult inom HR och arbetsmiljö. Att de kunde erbjuda oss stöd på deltid kändes rätt. Deras erfarenhet, höga kompetens inom HR-området och stödjande inställning bidrog till att göra dem till det självklara valet.

Vilka konkreta resultat har samarbetet inneburit?
Samarbetet har resulterat i en tydligare struktur inom personalfrågor samt ett ökat samarbete och kommunikation såväl mellan chefer och medarbetare som mellan chefer på olika regioner och avdelningar. Några exempel på delar som People First Consulting har hjälpt oss i är bland annat:

  • Årshjul för arbetsmiljö och HR med kopplade aktiviteter som vi nu systematiskt utför,
  • Skriftlig arbetsmiljöpolicy och tillhörande handbok
  • Medarbetarundersökning med handlingsplan

Skulle ni rekommendera oss till andra?
Vi rekommenderar varmt People First Consulting till andra organisationer.
Vi ser fram emot att fortsätta detta samarbete och dra nytta av er expertis på vår resa framåt!

Dela inlägget på Linkedin

Rekommenderade inlägg