Stöd till ledningsgrupp i arbetsmiljö- och personalfrågor

Vad var utmaningen? Innan vi tog hjälp av People First Consulting hade vi utmaningar i att få en kontinuitet i arbetet med arbetsmiljö och personalfrågor. Vi hade en hyfsad god struktur men att hålla i den strukturen i vardagen var en utmaning. Vi lyckades påbörja flertal projekt kopplat till arbetsmiljöarbetet, men att driva dessa framåt och […]

Vi stöttar OrboTech-Gruppen med HR-konsult på deltid

Varför såg ni behovet av HR-stöd?Vår organisation har vuxit på kort tid och vi kände då behovet av en tydligare struktur på HR-arbetet. Vi har haft utmaningar i att det är svårt att ha kännedom och kunskap i de lagkrav som ställs på oss och vill vi göra det bästa i att vara en attraktiv […]

Mår din medarbetare dåligt?

När din medarbetare inte mår bra behöver du som chef och arbetsgivare agera. Så tidigt som möjligt.  Som arbetsgivare har du ett rehabiliteringsansvar och du är ansvarig för de anställdas arbetslivsinriktade rehabilitering. Rehabiliteringen syftar till att din medarbetare ska behålla eller återfå full arbetsförmåga. Arbetsgivaren har alltså ett stort ansvar, men din medarbetare har också […]

Har du koll på din egen Time management?

När vardagen springer på igen kanske de allra flesta känner igen sig i en kalender som snabbt fylls upp? Vi vill säga att Time Management blir en nyckel – men kan vara klurigt att få till! Först och främst – Vad är Time Management?Time Management är att få kontrollen på sin arbetstid och att agera på […]