Mår din medarbetare dåligt?

När din medarbetare inte mår bra behöver du som chef och arbetsgivare agera. Så tidigt som möjligt.  Som arbetsgivare har du ett rehabiliteringsansvar och du är ansvarig för de anställdas arbetslivsinriktade rehabilitering. Rehabiliteringen syftar till att din medarbetare ska behålla eller återfå full arbetsförmåga. Arbetsgivaren har alltså ett stort ansvar, men din medarbetare har också […]

Har du koll på din egen Time management?

När vardagen springer på igen kanske de allra flesta känner igen sig i en kalender som snabbt fylls upp? Vi vill säga att Time Management blir en nyckel – men kan vara klurigt att få till! Först och främst – Vad är Time Management?Time Management är att få kontrollen på sin arbetstid och att agera på […]

Ändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS 1982:80)

LAS fick en uppdatering den 1 oktober 2022. Läs här om nyheterna så att ni som arbetsgivare kan fortsätta hålla er på rätt sida om lagen, till skydd för de anställda. I förlängningen skyddar ni ju också verksamheten mot dyra och tidsödande tvister. Här är ändringarna i korthet: Prövning av grund för uppsägning Allmän visstidsanställning […]