Har du koll på din egen Time management?

När vardagen springer på igen kanske de allra flesta känner igen sig i en kalender som snabbt fylls upp? Vi vill säga att Time Management blir en nyckel – men kan vara klurigt att få till! Först och främst – Vad är Time Management?Time Management är att få kontrollen på sin arbetstid och att agera på […]

Ändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS 1982:80)

LAS fick en uppdatering den 1 oktober 2022. Läs här om nyheterna så att ni som arbetsgivare kan fortsätta hålla er på rätt sida om lagen, till skydd för de anställda. I förlängningen skyddar ni ju också verksamheten mot dyra och tidsödande tvister. Här är ändringarna i korthet: Prövning av grund för uppsägning Allmän visstidsanställning […]